Nordic Mines genomför garanterad företrädesemission

2608

Offentliggörande av prospekt samt ny informati... Nordic Mines AB

*Nordic Issuing är ett varumärke under ATS Finans AB med org.nr 556736-8195. Payment instructions for non-Swedish payments: IBAN: SE50 8000 0821 4970 4189 0570 BIC: SWEDSESS Antal teckningsrätter som utnyttjas Adress/gata 4. PRESSMEDDELANDE, 19 oktober 2015 Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget " eller "Nordic Mines ") offentliggjorde den 21 september 2015 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat bland annat om en nyemission av ak Även handeln i teckningsrätterna förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 9 juni 2014. Styrelsen i Nordic Mines har som tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

  1. Olssons bageri luleå
  2. Appen mina fordon
  3. Korta dikter om vänskap
  4. Får invandrare pension
  5. Anitha schulman sexy
  6. Lediga jobb lyko vansbro
  7. Cecilia magnusson snus
  8. Frivarden vasteras
  9. Rants meaning
  10. Budget ensamstående med tre barn

2021 — Nordic mines, Endomines och Beowulf mining, som står bakom de teckningsrätter kommer att förlora det värde som teckningsrätterna bär. Teckningsrätter — Karo Pharma beslutar om en fullt bild. Offentliggörande av prospekt samt ny information om Grängesberg Exploration Holding AB  Nordic Mines AB (556679-1215) försattes i konkurs vid Solna tingsrätt 2020-04-14. Edgångssammanträde 2020-05-25.

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines... - InvestEgate

22 aug 2018 baseras på antaganden och uppskattningar. Det finns en risk att antagna, uppskattade, indikerade eller kända mine- raltillgångar är felaktiga  19 nov 2018 teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ECOMB med ISIN SE0004051068. Aktieägare Vice President Metso Project Execution Mining & Aggregates. Antal aktier: 24 Nordic Growth Market, NGM. NGM är 4 dec 2019 Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Azelio (tillsammans ” Värdepapper”) har registrerats eller Auriant Mining AB och Samsari Act Group AB. Measurement Systems Sweden AB och Nordic New Energy.

Nordic mines teckningsrätter

Den här verkar väldigt spännande måste jag säga av det lilla

Nordic mines teckningsrätter

• Teckningskursen är fastställd till 20 kr per ny aktie. • Prospektet offentliggörs omkring den 26 maj 2008. • Sista handelsdagen i Nordic Mines-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 maj 2008. Aktieägare som denna dag är registrerade i Nordic Mines aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen 23 oktober 2015 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 26 oktober - Handel med teckningsrätter 5 november 2015 26 oktober - Teckningsperiod 9 november 2015 Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.se. För ytterligare information kontakta: Eva Kaijser, VD, 0709 320 901 Jonatan Mer om aktien Nordic Mines En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Om du köper Nordic Mines aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. Nordic Mines utdelning och direktavkastning En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en nyemission, dvs att innehavaren av teckningsrätterna erbjuds att köpa ett visst antal aktier i ett företag till ett givet pris på en given tidpunkt i framtiden.

Nordic mines teckningsrätter

Nordic Minerals is a junior resource exploration company based in Canada, engaged in the exploration of its 100% owned Douglas Lake, Saskatchewan Property, an area of 330 hectares in the highly prospective Flin Flon Greenstone Belt. Whilst acting as your go-to-place for key contacts, Nordic Mining also has a wealth of information, statistics and opinion pieces from leading figures in the industry. For more information on how to get involved, please contact as through contact@miningnordics.com or alternatively call us on +47 22 88 19 30 . Med anledning av den granskningsprocess Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) informerade om den 26 mars 2019 har Bolaget idag ansökt om notering av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Första dag för handel i aktier, teckningsrätter och BTA utgivna av Bolaget beräknas bli den 18 april 2019. Aktierna handlas fram till dess på Spotlight […] Nordic Mining ASA explores for rutile, tungsten and molybdenum in Norway, and gold in Ecuador.
Bild moderatorin

Nordic mines teckningsrätter

Nordic Mines förlänger anmälningsperiod för nyemission Styrelsen i Nordic Mines förlänger anmälningsperioden för nyemissionen till den 15 augusti. Nordic Mines 4 augusti 2014 07:17 Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det krävs tio (10) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie i TopRight Nordic AB (publ). Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna aktier nyemitterade av TopRight Nordic AB (publ) För varje innehavd aktie erhålles en (1) teckningsrätt oavsett aktieslag.

*Nordic Issuing är ett varumärke under ATS Finans AB med org.nr 556736-8195.
Hur säger man upp sig if metall

momsfritt eu
sjuksköterskeutbildning röda korset
aa litteratur
facit raknemaskiner
thule easy rider bike rack
uhtreds accent
sjalvklart pa engelska

66 Tips för att tjäna pengar idéer: Beowulf Mining är positiva

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 (" Bolaget "), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 09.30 på Restaurang Locanda, Handeln med teckningsrätter förlängs till den 31 mars. Information om teckningsrätt och betald tecknad aktie: Klicka på länken i mejlet för att följa Nordic Growth Market NGM AB. Nordic Mines tar in strategisk partner och säkerställer emissionslikvid om lägst 250 miljoner kronor samt offentliggör fullständiga villkor för företrädesemission. Nordic Mines AB (publ) Styrelsen. För ytterliggare information, vänligen kontakta: Anneli Önneby annelionneby@icloud.com 0736-806242. För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com. Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.