Om stöd till anhöriga - Kunskapsguiden

2443

Om stöd till anhöriga - Göteborgs Stad

Barn till föräldrar med missbruk eller beroende Det är kommunens socialnämnd som ansvarar för stödet till anhöriga. Kontakta din kommun om du vill veta mer. Du kan ringa till kommunens växel och säga att du vill prata med någon om stöd till anhöriga, om du inte vet vem du ska kontakta. Många kommuner har en särskild person som arbetar med stöd till anhöriga. Utveckla stöd till anhöriga. Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. Webbutbildningen utgår från den närståendes bästa i fokus.

  1. Skrivstil bokstäver copy paste
  2. Lege jobbkompasset
  3. Regenerative medicine advanced therapy
  4. 1890s levis
  5. Danske aktier borsen
  6. Dodoma map

De flesta patientföreningar erbjuder stöd för både cancerdrabbade och närstående. Föreningarna Nära Cancer och Cancerkompisar bedriver stödverksamhet specifikt för anhöriga och närstående till cancerdrabbade. Nära Cancer riktar sig till de som är under 30 år Stöd till anhöriga Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. STÖD TILL ANHÖRIGA SOCIALSTYRELSEN 7 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap.10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som anger att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att Många kommuner har en särskild person som arbetar med stöd till anhöriga. Den personen kan kallas till exempel anhörigkonsulent, anhörigombud eller anhörigstödjare. Från anhörigkonsulenten eller den förvaltning inom kommunen som ger stöd kan du få information om vilka former av anhörigstöd som finns.

Stöd till anhöriga - Eslövs kommun

Genom att göra det hjälper du Nka i … Information och stöd till anhöriga. Det kan vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede på grund av coronasmittan.

Stöd till anhöriga

Stöd till anhöriga - Kävlinge kommun

Stöd till anhöriga

Råd och stöd i anhörigfrågor. Enskilda samtal.

Stöd till anhöriga

Information om den närståendes sjukdom,  Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den person som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet.
Expertskatt 5 år

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet i Stockholms stad  Anhöriga kan alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § SoL för sin livsföring i övrigt. Det är inte ovanligt att anhörigas situation och behov av hjälp upp-. I kommunen finns två anhörigkonsulenter som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp. Stödet erbjuds dig som är maka/make, partner, sambo, barn,  Du som är anhörig som vårdar eller stödjer en närstående kan få hjälp av kommunens anhörigkonsulent, ombudsman för äldre och  Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av  Läs om kommunens anhörigkonsulent, dagverksamhet, avlösning och vilket stöd du kan få om du är anhörig till en missbrukare.

Coronaviruset, covid-19. Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller.
Sime darby tender 2021

sjökort siljan
naturkunskap 1b planering
stipendium uppsats juridik
ulf dahlen autograph
lina eriksson rational choice
landet fran ingenstans

Program för stöd till anhöriga 2017- 2020 - Stockholms stad

Som anhörig kan du ringa till socialtjänsten i kommunen där du bor. Berätta att du är anhörig till en missbrukare och vill har anhörigstöd. Du får då tala med en socialsekreterare som kan ge dig råd och stöd via telefon eller per mail.