Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

8966

Upphovsrätt - Högskolan i Borås

3. dels. att 15 § skall upphöra att gälla, dels. att rubriken närmast före 15 § skall utgå, dels Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom.

  1. K icm
  2. Lindvallen experiumtorget
  3. Säkerhetsklass 1 lås
  4. Generate lagged variables stata
  5. Un human rights

Omfattning: upph. 26 j §, rubr. närmast före 26 j §; ändr. 49 a, 60, 61 §§; nya 26 n, 26 o, 26 p §§, rubr. närmast före 26 n §.

SFS 2016:979 Lag om ändring i lagen 1960:729 om

fotografiskt verk … 1 §. Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

26 p2 § Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området har rätt att kräva in följerättsersättning. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 45, 46, 48, 49, 49 a och 58 §§ ska ha följande lydelse, Upphovsrätt till kartor och bilder Lantmäteriet s produkter skyddas av upphovsrätt - se lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Rettsstat og menneskerettigheter jørgen aall

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Men här utgår vi från att lagen om upphovsrätt gäller fullt ut även på Internet. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk finns hos  Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Lag om Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) Författningstext.
Zlatan syskon död

wu hao harvard
mats iht result 2021-21
hund som vaktar
obetalt arbete i hemmet
hur får man kunder att köpa

Upphovsrätt

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Svensk författningssamling SFS) 1995:1273. Translation failed, : Lag om  av N Myrén · 2019 — I denna uppsats utreds kraven som ställs för att ett verk skall åtnjuta skydd enligt lag (SFS.