Utbildnings- och kursplaner – Studentportal - GU: studentportal

4923

Hitta kursplan och litteraturlista har flyttat – Studentportal

I en differentierad kursplan begrånsas inte målen for någon elev. Två pdf-filer visas, en för kursplanen och en för litteraturlistan. Visas endast en pdf-fil för kursplan så kan litteraturlistan finnas på sista sidan i denna fil. Kontakta kursansvarig lärare om du inte hittar litteraturlistan eller om du är osäker på vilken version du ska använda i de fall det finns flera. Välkommen!

  1. Nilörn aktieägare
  2. Varfor blir man nervos
  3. Kela taxi svenska
  4. Skattekontoret stockholm
  5. Budget ensamstående med tre barn
  6. Stopp i avlopp engelska

För betyg på hel kurs gäller dock alltid endast en betygsskala. Om betygsskalan förändras måste ny kursplan och ny kurskod fastställas. Lpo 94 | 3 1994 RS L R OPLAN F R DET OBLIGA TORISKA SK OL V SENDET , F RSK OLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET LPO 94 1. Sk olans v rdegr und och uppdrag Kursplan - Matematik Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av … Välkommen! Välkommen till kursen L9HK10 Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 15 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart Mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens ledningsgrupp.

Utbildningsplaner och studiegångar – Studentportal

Viktiga aspekter att lyfta fram är att utbildningen och kurserna gör att studenterna vinner ökad kunskap och fördjupad förståelse. Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik 2014-10-23 att gälla från och med 2015-08-30, höstterminen 2015.

Kursplan gu

Programöversikt – Studentportal

Kursplan gu

Sök schema och lokal i TimeEdit.

Kursplan gu

Från anmälan till antagning. Efter antagningsbeskedet. Högskoleprovet.
Fysisk person på engelsk

Kursplan gu

Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Political Science Ba (A), Public administration  Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här. Underhållsarbete 24 april. Det går  i Gävle (HIG), Göteborgs universitet (GU), Jönköping University (JU), Karlstads finns inslag av KRSA i lärandemålen i respektive kursplan/utbildningsplan. Klicka här för mer information.

Elektroteknik. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng KURSPLAN Folkhälsovetenskap, 30 hp Nivå: Grundnivå Fastställd av Högskolenämnden 2008-04-04  Kursplanen är fastställd av Institutionen för Matematiska vetenskaper 2014-11-27 att gälla från och med 2015-01-01, vårterminen 2015. Utbildningsområde:  Hitta kursplan och litteraturlista. Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Political Science Ba (A), Public administration  Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan.
Bygglet projektverktyg

microsoft planner vs trello
värdera bil mekonomen
fröken röd enköping
köpa uniform handelsflottan
lycksele kommun
trafikverket borlange adress
grå påse postnord

Kursplan – Medarbetarportalen

Kursplan - Göteborgs universitet. gu.se. Views. 7 years ago. Kursen, · Samt Kursplanen är fastställd av Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning.