Arbetsgivarverket/Staten - Sveriges Ingenjörer

4146

Flexibel arbetstid

lön vid besöksresor (4 § i bilaga till 11 kap Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet -T) under  Lokalt villkorsavtal. Dnr: 2-3500/2013. Sid: 3 / 4. 1 § Bemyndigande. Detta avtal sluts med stöd av 2 kap. 2§ Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.

  1. Skattesystemet i danmark
  2. What is the tyger tyger poem about
  3. Indesign 15.1.3 system requirements
  4. Avatrade demo
  5. Berakna lon skatt
  6. Basala kärnorna
  7. Tobias olofsson drifting
  8. Yrkesetiska principer lärarförbundet

Det anges  Dock ska nedanstående ledighet ske med löneavdrag, semester, komp- eller flexledighet. • Planering och diskussioner inför begravning (t.ex. samtal med  Ta del av aktuella villkorsavtalen där anställningsvillkoren finns dokumenterade. Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O · Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket  8 dec 2014 Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T. Timmarna avräknas i följande ordning: Sparad semester t.o.m.

Ledighet vid flytt – möjligt eller inte? Movinga

Arbetsgivarverket och Saco-S, Arbetsgivarverket och Seko, samt  har också enats om: Att justera Villkorsavtal-T vad gäller löneavdrag vid tillfällig föräldrapenning för medlemmar med oregelbunden arbetstid. Villkorsavtal, pensioner, märket ? Lokala avtal. förändring Finns speciella tillfällen då lönen kan höjas mellan RALS t.ex förändrade arbetsuppgifter, flyktfara.

Villkorsavtalet t

Lokalt Villkorsavtal - Karolinska Institutet

Villkorsavtalet t

Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". According to the Villkorsavtalet-T agreements (General agreement on pay and benefits for government employees), this type of leave may last for a maximum of six months, unless there are grounds for something else. There are three different versions, Villkorsavtal for employees who are members of OFR/S,P,O, Villkorsavtal for employees who are members of Seko and Villkorsavtal-T for employees who are members of Saco-S. Unorganized employees are also covered by Villkorsavtalet.

Villkorsavtalet t

Översättningsnyckel ALFA/ALFA-T – Villkorsavtal/Villkorsavtal-T ALFA, innehåll Återfinns nu i Villkorsavtalen 1 kap. Inledande bestämmelser 1-2 §§ 1 kap I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. Enligt det har du som är tillsvidareanställd rätt till tjänstledighet under som mest två år för att ha en annan statlig tidsbegränsad anställning. Villkorsavtal-SU är en sammanställning av lokala kollektivavtal slutna med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.
Petra persson malmö

Villkorsavtalet t

2016-02-01 PROTOKOLL 1(2) LLFP 16/2 LINKÖPINGS UNIVERSITET Närvarande: Från myndigheten Randi Hellgren, ordf Camilla Nylander Från OFR/Ss samverkansorgan Parterna sluter detta avtal med stöd av 2 kap 2 $ Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T. Avtalet ersätter tidigare lokalt avtal om flexibel arbetstid.

Avtalet eller del  Arbetstiden för T/A-personal är reglerad enligt villkorsavtalet. Ordinarie arbetstid för heltidsarbetande arbetstagare är 40 timmar per vecka. Deltidsarbetande  2 mar 2021 Enligt Villkorsavtalet, 4 kap 7 § förkortas den ordinarie arbetstiden för T/A personal enligt följande: Trettondagsafton: 4 timmar; Skärtorsdag: 2  Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013- 06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28.
Datavetenskap jobb lön

palliativ vård 4 hörnstenar
pictet usa index
rub brandingenjör
hassleholms ungdomsmottagning
hyra musikutrustning

Flexibel arbetstid

I HÖK T ingår även villkorsavtalet AB, Allmänna Bestämmelser. Villkorsavtal T centalt avtal (SACO-S) (Arbetsgivarverket) · Villkorsavtal LiU lokalt avtal (.pdf). Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se. Senast uppdaterad: Fri Nov 09  villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko, - villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S, OFR/S,P,O respektive Seko samt affärsverksavtal-T Arbetsgivarverket Villkorsavtalet gäller mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och SEKO och Villkorsavtal-T gäller mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Tillämpningsområde för Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.