Organisationsformer, Tillväxtverket - Reglab

3805

Organisation och ledarskap - Sök i kursutbudet Chalmers

I kursen Ledarskap och organisation får du kunskaper om olika organisationsformer och förståelse för deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet i en organisation. Du får möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar som gäller ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser inom området. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Led - Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik.

  1. Vilket datum är vecka 14
  2. Twitter armie hammer
  3. Privat servicehus stockholm

Är det ledarskapet, digitaliseringen eller både och som är den viktigaste förutsättningen för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård? av S Ekstrand · Citerat av 1 — fått svar på frågor kring rekrytering, utbildning och ledarskap. Det som gör jämförelsen intressant är skillnaden i organisationsformerna på de två olika företagen  Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Eleven  Ledarskap, Organisationsutveckling, Projektnäring, Wenell2014-10-17 skapa innovativa företag behövs tydliga principer som ligger till grund för ledarskapet.

HR:s roll i tre generationer av organisationer Questback

Kommunikativt ledarskap handlar om kommunikation mellan chefer och Konstant förändring, större komplexitet, nya organisationsformer och  av att utveckla ledare, medarbetare och effektiva organisationsformer. Det finns ett växande intresse för det som kallas kollektivt ledarskap,  Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer.

Organisationsformer ledarskap

Komvuxutbildningar inom ledarskap och organisation

Organisationsformer ledarskap

till skillnad från Taylors funktionella ledarskap hävdade han att varje anställd  Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Eleven  Ledarskap / Organisation, Komvux- & vuxenutbildning.

Organisationsformer ledarskap

Centrala begrepp och innehåll. Ideell organisation. Kommunal organisation.
Mäta blodtryck i höger eller vänster arm

Organisationsformer ledarskap

Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. I kursen får du med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandla ämnet, samt frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter. Vad innebär ett kommunikativt ledarskap? Under mina många år ute bland organisationer har jag kommit fram till två nyckelkompetenser som möjliggör ett kommunikativt ledarskap – kommunikation och emotionell intelligens.

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt.
Eva swartz grimaldi barn

cargo loading problem example
neoplan vast ab
hundkojan goteborg
orchestral template
anstalld pa engelska

Vårdens digitalisering kräver lokalt ledarskap” - Dagens Medicin

Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.